Lütfen sitemize üye olmadan önce kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz.

Emin İş Eğitimi (www.eminisegitimi.com) sayfamızı kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

Sitemizdeki tüm sayfalar 18.Ada/NO:142-144/İSTOÇ/Mahmutbey/Bağcılar/İstanbul adresindeki İnanlar İç Ve Dış Ticaret-Abdulselam İNAN (bundan böyle firma olarak anılacaktır) firması tarafından işletilir. Site kullanıcıları sunulan tüm hizmetleri kullanmaya devam ettiğiniz sürece; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlara bağlı kaldığınızı kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsedilen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.        

       1.   Sorumluluklar

        a.   Firmamız, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

        b.   Firmamız, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik sorunlar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

        c.    Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3.Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

        d.   Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2.   Fikri Mülkiyet Hakları

        a.   Sitemizde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları firmamıza ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sitemizin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

        b.   Site’nin bütünü veya bir kısmı izinsiz olarak kullanılamaz.

3.   Gizli Bilgi

        a.   Firmamız, kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklayamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; adı-soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, gizli bilgiler olarak anılacaktır.

b.   Gizli bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4.   Kayıt ve Güvenlik

a.   Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

b.   Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden firmamız sorumlu tutulamaz. 

5.   Mücbir Sebep

a.   Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu olmayacak ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacaktır.

6.   Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

                a.   İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

7.   Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

a.   Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

8.   Tebligat

a.   İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, firmanın bilinen e-posta adresi ve kullanıcın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

9.   Delil Sözleşmesi

a.   Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt, belgeler, bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

10.  Uyuşmazlıkların Çözümü

a.   İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Van Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.